Šķelti laukakmeņi

Šķelti akmeņi no vienas puses

Virsmas laukums: 10-40 cm
Biezums: 5-15 cm
Cena: 20-25 EUR/M2

Šķelti akmeņi no abām pusēm (Mazie)

Virsmas laukums: 10-20 cm
Biezums: 5-7 cm
Cena: 23-25 EUR/M2

Šķelti akmeņi no abām pusēm (Lielie)

Virsmas laukums: 10-40 cm
Biezums: 8-10 cm
Cena: 32 EUR/M2

Šķelti akmeņi ar ļoti lielām virsmām:

Virsmas laukums: 30-100 cm
Biezums: dažāds cm
Cena: 70 EUR/M2